Velkommen til religion revised

religionrevised.com handler om at
fremstille religionen renset
for mørkets manipulationer
gennem tiderne.

Du kan her på siden læse om den kristne læres fejltagelser historisk set,
og mine bud på hvordan vi finder ind til den oprindelige kristendom.
Det sker ud fra nye synsvinkler og tolkninger baseret på nyfundne kildeskrifter, andre kilder og sund fornuft.

Formålet er at omforme den kristne teologi, så den står mål
med alle de skønne kirker, vi har.
Min baggrund er en Ba i religionshistorie og en masse selvstudier.
God læsning.

Næsten alle teksternes oversættelser er underlagt copyright, så de kan kun omtales her.
De kan købes eller lånes på biblioteket fx som samlinger af oldkristne tekster.

Religion – som jeg ser den – er:
Den indsigt Guds udsendinge
på jorden tilbyder mennesker
for at hjælpe dem til at forstå lyset
og hæve sig op over mørkets indflydelse.

 Carsten Skaarup