Jomfrufødslen

Jomfrufødslen er en skrøne. Jesu fysiske legeme blev dannet som ethvert andet menneskelegeme.

Jomfrufødslen strider imod de fysiske love for forplantning. Fra gamle semitiske indskrifter kender man beretninger om konger, som var avlet direkte af guddommen. Det var almindeligt at tillægge vigtige personer, profeter, konger og lignende en oprindelse, hvor den hellige ånd fungerede som befrugter af den rene jomfru.

Det fremgår af slægtsregistrene i Luk. 3.23, at Jesus var søn af Josef ”Han var, mente man, søn af Josef.”

Det fremgå ikke i bibelens Matt. 1.16, men det gør det derimod i en ældre version af Matthæus evangeliet fundet i St. Katharinaklosteret på Sinai i 1892: … ” and Jacob begat Josef to whom was betrothed Mary the Virgin, begat Jesus, who is called the Christ.”

(….”og Jacob avlede Josef, som blev trolovet jomfru Maria, som avlede Jesus, der kaldes Kristus.”)

Forsøget på at fremstille Maria og Jesus som ”rene”, har muligvis haft til hensigt at fremstille Jesus som den syndfrie, overjordiske, gudelignende frelser.