Forsoningslæren

Hvorfor har Jesus ikke sonet vores synder ved sin død på korset?


Fordi det ikke var det, der var meningen med hans liv
Han døde på korset som en konsekvens af den tids menneskers modstand mod ham og misforståelser af hans budskab. Også fordi han påviste, at jødernes gammeltestamentlige gud var delt i to – en løgnens og en sandhedens gud -, og den kritik var for meget for præsterne.

Han kæmpede for indbyrdes kærlighed, tolerance og forståelse, men både Det jødiske Råd, præsterne, romerne og folket dømte ham i deres blindhed. Altså menneskene slog ham ihjel – ikke Gud. Men Gud måtte respektere Jesu modstanderes frie vilje.

For hvis det var tilfældet, ville Gud være en straffende gud, og det er Han ikke.
Soningsdøden er udtænkt af Paulus, som ikke kunne forstå, hvorfor


Jesus skulle gå bort så tidligt. Konsekvensen heraf er, at Gud sættes i et monsters rolle, Jesus i et offerlams, og mennesker i en skyldig synders rolle, som bliver repeteret, hver gang vi går i kirke. Alt dette er en dybt formørket tankegang.

For øvrigt siger Jesus: ”Barmhjertighed vil jeg have, ikke offer.” Matt. 9.13. Så kan Jesus ikke også selv være et offer.

Fordi Jesus ikke selv anså sin korsdød som en offerdød.
For kun hvis han gjorde det, kunne døden ”slette menneskers syndeskyld”. I Matt. 9.13 siger Jesus: ”Barmhjertighed ønsker jeg – ikke slagtoffer”, og gik Jesus frivilligt i døden? Han siger i Johs. 8.40: ”Men nu vil I have mig slået ihjel, et menneske der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud.”


Vi bærer selv ansvaret for vores eget liv


Fordi Jesu død som offerlam strider imod de jødiske offerlove.
De siger, at offeret skal være rent og dets blod skal stænkes på alteret og kødet skal brændes på marken. Ingen af delene kan siges om Jesus. I følge arvesyndsdogmet kan Jesus ikke være ren, hans blod blev ikke stænket på noget alter, men løb ned i jorden og hans krop blev lagt i en grav.

Fordi det strider mod en etisk, kærlig og retfærdig tankegang.
Vi kan ikke bare lægge vores synder over på Kristus, men vi må selv erkende vores fejl og onde handlinger og rette dem. At opfatte mordet på Jesus som et udtryk for Guds ”nåde” eller kærlighed til mennesker er en mørk tankegang.


Fordi tankegangen er mørk, som en parasit, der har klæbet til kristendommen i snart 2000 år.
Forsoningslæren er blevet gentaget af kirken utallige gange siden Paulus opfandt den. Hvis vi virkelig tror på Gud, ved vi, at Han ikke behøver sin elskede søns lidelsesfulde død på korset for at kunne tilgive vores synder, når blot vi oprigtigt angrer og beder. Dette siger Jesus selv i lignelsen om den fortabte søn.

Hvis vi virkelig har tillid til Gud, ved vi også, at Han aldrig ville lade en eneste af sine børn gå fortabt. Jf. lignelsen om hyrden og det mistede får.

Det evige liv er en gave fra Gud til alle mennesker.