Missionsbefalingen

Missionsbefalingen.


Findes i Matt. 28, 16-20 + Mark. 16, 15-17. Dette udgør den bibelske begrundelse for kristen mission. Det er interessant, at Mark. 16, 9-20 ikke findes i de ældste håndskrifter ifølge Bibelen, hvilket betyder, at det er tilføjet senere.

Missionbefalingen er årsagen til tab af mange liv, og kan


ikke være Kristi egne ord, men indskydelser hos forfatteren, dvs. grundlag for splid og krig mellem religionerne.

Kristne missionærers begrundelse for at påtvinge er, at dåben frelser. Kirkefædrene Augustin og Ambrosius forfulgte alle ikke-kristne og tvangsdøbte; en årsag til splid mellem religionerne.