Kødets opstandelse

Kødets opstandelse er en umulighed, og strider imod både fysiske love og sund fornuft.

En kødelig opstandelse for legemet til en åndelig verden er i modstrid med såvel de fysiske som de åndelige love. Men en åndelig opstandelse for ånden til en åndelig verden er i overensstemmelse med de åndelige love og modsiger ikke de fysiske love.

Dette bekræfter Paulus i 1. kor. 15.40: ”Der findes både himmelske legemer og jordiske legemer, men de himmelske har én slags glans, de jordiske har en anden.”
At Jesu grav var tom betyder ikke nødvendigvis, at hans legeme er opstået. Det kunne fx i hemmelighed være blevet fjernet.
Kødets opstandelse blev med et pennestrøg indført i kristendommen af kejser Konstantin på Nikæamødet i 325.