Sandhedens evangelium

En gnostisk tekst, der omhandler erkendelsens komme ved hjælp af Kristus.

Et kristent gnostisk skrift fundet i Nag Hammadi og stammer fra slutningen af 1. årh.


Dette er en meditativ tekst rettet mod erkendelse. Forfatteren er ukendt. Det er udpræget gnostisk (gnosis = viden, erkendelse). l indledningen (Himlen) forklares problemet, som er manglende erkendelse af Faderen. Det løses ved at Kristus åbenbarer det af Faderen, som var skjult, for ved at kende Ham skal menneskene (æonerne) ophøre med at lide og i stedet hvile i Ham.

Manglen er den manglende erkendelse af Faderen. Denne erkendelse er løsningen på uvidenhedens forsvinden. (Uvidenhedens forsvinden). Erkendelsen er kommet ved hjælp at Kristus, som åbner de blindes øjne. (Erkendelsens komme). Denne beskrivelse af erkendelsens komme er nærmest som at overgå fra denne verden til den hinsides.

I “Sønnen” fortælles at sønnen gav æonerne tanke og forstand, barmhjertighed, frelse og ånd i kraft af Faderens uendelige mildhed. Altså ikke nogen korsfæstet Jesus som frelser, men derimod Jesus som frembærer af Guds mildhed og evigt liv.


I et andet skrift fra Nag Hammadi-fundet, Jacobsapokryfen, som består af en række udsagn, der tillægges Frelseren, optræder det samme tema, fuldendelse og mangel. Det slutter således: ”Vær derfor fyldt af ånden, men vær i mangel, hvad angår fornuften, for fornuft hører sjælen til. Den er sjæl.”

Til slut i Sandhedens Evangelium siges det, hvor meget ”erkendelsen” = Jesus – har gjort:
”Han blev: vej for de vildfarne,
erkendelse for de uvidende,
fund for de søgende,
styrke for de skælvende
renselse for de urene.”

Erkendelsen af det evige liv er det evige liv! Dette kan sammenstilles med Joh. 17. 3-5: Jesus: “Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.”

Ved Søren Giversen, Gnostisk Bibliotek I, Kbh. 1990.