Vandrer mod Lyset! og den historiske Jesus


Vandrer mod Lyset! – en historisk bog, en folkebibel eller bare et budskab fra den åndelige verden? Kært barn har mange navne!

En grundig udrensning af kristendommens fejltagelser og formørkede tanker er foretaget i værket Vandrer mod Lyset!´s religionshistoriske del, bl.a. i fremstillingen af Jesu liv og levned. Her bliver der gjort op med mangt og meget, som ikke er ægte kristendom, dvs. udtalelser, der ikke stammer fra Jesus eller handlinger, der ikke er foretaget af ham.

Til gengæld fortælles der, hvad der egentlig foregik, og hvad Jesu mission eller opgave rent faktisk gik ud på. Tjek selv Jesu liv ud fra fødsel til død i VmL, som den beskrives i Ardors beretning.  Sløret løftes for hvilke vanskelige forhold han måtte agere under, og hvorfor det endte med henrettelsen på korset, inden hans mission rigtig var kommet i gang.
Dette kunne lade sig gøre, fordi Vandrer mod Lyset!´s forfattere har det fulde


overblik over, hvad der skete, dengang Jesus gik på jorden. Forfatterne er navngivne åndelige intelligenser, der har givet værket til menneskeheden via en dansk kvindes særlige intuitive evne til at samarbejde med den åndelige verden. Kommunikationsformen, som der bliver nøje redegjort for, har aldrig tidligere været foretaget på denne måde.

Bogen og tilhørende værker blev udgivet i begyndelsen af 1900-tallet og er dedikeret til hele menneskeheden. Til trods for værkernes alder er de stadig forud for vor tid og peger langt ind i fremtiden vedrørende deres indhold, aktualitet og åndelig indsigt og værdi.
Deres oplysninger river forblændelsens slør væk.

De instanser og institutioner, som bygger deres eksistens på magtfuldkommenhed og usandhed, herunder folkekirken, har i vid udstrækning holdt budskaberne nede for at hindre en forandring.