8 kritikpunkter af kristendommen

Her gennemgås de forskellige dogmer, og det forklares hvorfor de er fejlagtige. Dogmer er fastslåede læresætninger. I har alle hørt om dem, men mange ved ikke, hvad de står for.

Otte dogmer og kritik af dem: (Klik på linket)

Forsoningslæren (Jesu soningsdød på korset)

– Evig fortabelse

– Dåben

– Nadveren

– Treenigheden (Gud er både én og tre)

– Jomfrufødslen

– Kødets opstandelse

– Arvesynden

– Prædestinationslæren (Gud har forudbestemt fortabelse eller paradis)