Lys og Mørke i kristendommen

Lys og Mørke
indebærer muligheder for alt godt og alt ondt
– og påvirker alt i universet –
alle mennesker og ikke mindst alle religioner.

Hvad er løgn, og hvad er sandhed i kristendommen?
Formålet med Religion Revised er at rense, først og fremmest
kristendommen, for mørkets manipulation,
og dernæst fremlægge den lære, som Jesus selv gav,
så autentisk som muligt.


Ægte kristendom er den religion, som Jesus stiftede, uden tildigtninger og forfalskninger. At forvanskninger er sket med kristendommen, er ikke et personligt skøn, men en indsigt, der kan underbygges af historiske kilder. Jeg vil vove at påstå, at de mennesker, som tør lade deres forudfattede meninger falde og ser med en kombination af hjerte og hjerne, af fornuft og følelser på de kilder og historiske kendsgerninger, som jeg har tænkt mig at præsentere, vil komme til samme erkendelse eller konklusion. Jeg mener, at det vil stå klart på samme overbevisende måde, at der er stor forskel på den kristendom, den danske folkekirke praktiserer og den, som udspringer af de kilder, jeg her trækker frem. Denne markante forskel består simpelthen i den måde ordinær kristendom, dogmatisk kristendom er blevet til på og så den kristendom, der kommer for dagens lys ud fra de oversete eller glemte kilder, der vises her. Som vist ovenfor er kristendommen skabt af mennesker, som har givet deres tolkning af Jesu liv, natur og lære. Men hvorfor er den ikke ægte? Fordi den har fjernet sig fra den lære, det livssyn og den bevidsthed om Gud, som Jesus selv gav udtryk for, hvilken man kan se glimtvis i Bibelen og i oldkristne skrifter.

Hvorfor eksisterer den forskel mellem Jesu religion og senere tiders kristendom? Fordi de, der videreførte kristendommen, dvs. Paulus, datidens biskopper, kirkefædre, kejsere og andre autoriteter misforstod og misfortolkede Jesus og hans religiøse lære. Der er ingen grund til at bebrejde dem disse forvridninger, kun grund til at beklage dem, for de var udsatte for bevidst styrede, negative åndelige kræfter, styret af mørkets åndelige intelligenser. Disse gjorde alt hvad der stod i deres magt for at holde sandheden skjult. Faldne og gennemsyrede af mørkets energier, for ikke at tale om det der virkede bagom, kæmpede de for deres eksistens ved at bruge alle kneb på at holde lys og sandhed tilbage. For hvis lyset overvandt mørket og dermed dem, troede de, at Gud ville udslette dem som straf. De havde glemt, at Gud er kærlighed og kan tilgive. Hele denne kamp mellem lyset og mørket er beskrevet i værket “Vandrer mod Lyset”, som er en række meddelelser til menneskeheden fra den oversanselige verden.

Altså: Den ægte, rene, uforfalskede kristendom, Jesus gav, er blevet grundigt fordrejet og omformuleret. Det er denne proces, vi skal se på, som førte til, hvad jeg kalder uægte kristendom, ordinær eller falsk kristendom, kirkekristendom eller dogmekristendom, for den resulterede nemlig i de kristne dogmer, folkekirken bekender sig til i dag.

Ægte kristendom er den vejledning, som Jesus gav sine disciple

Jesus døde ikke for at rense os for synd. Gud behøver ikke Jesus som sonoffer for at tilgive os vores synder

Det er ikke meningen, at trække mine synspunkter ned over hovedet på læseren. Nej, meningen er, at give stof til eftertanke og inspiration dvs. at læseren selv skal finde sine egne ben i det materiale, der fremlægges. Det, der her fremføres, er et angreb på dogmatisk kristendom. Det er en afsløring af det usande kristne kulturgrundlag, vort samfund er bygget op på. Det skal vise hulheden og usandheden i ordinær kristen tankegang, for at vi i vor bevidsthed kan muge ud i mørkets slagger. Et stort flertal af folkekirkens medlemmer har taget afstand fra den forkerte kristendom, nemlig ved aldrig at møde op til gudstjenesten. Kun 1% af alle danskere kommer der hver uge, 7% kommer til gudstjeneste hver måned, ifølge en gallup-undersøgelse i dec. 1998.

Her er det aldersgruppen 60 år og opefter som er stærkt overrepræsenteret, så i takt med at de dør, vil tallet falde drastisk. Kun 1% af kirkens medlemmer kommer til gudstjeneste; dens indhold og form tiltrækker ikke. Folket har følelsesmæssigt og intuitivt taget afstand. Kirken nærer ikke deres sjæl, som søger noget andet. Jeg spørger: Hvor mange af dem kan gennemskue kirkens lære, som sandsynligvis er det, de siger nej til? Næppe ret mange, sådan bevidst, for det kræver forståelse af teologisk-kristne termer og hvad de dækker over samt adgang til alternative kristelige kilder, og dem oplyser kirken og præsterne ikke om. Det er bl.a. nogle af disse kilder, der vises her.

Dogmer er fastslåede læresætninger.

I har alle hørt om dem, men mange ved ikke, hvad de står for

Inden vi går videre til de historiske kilder tilbage i fortiden, hvor grundlaget for nutidens kristne dogmer blev fastlagt, vil jeg blot nævne de forskellige dogmer og hvorfor de er fejlagtige. Dogmer er fastslåede læresætninger. I har alle hørt om dem, men mange ved ikke, hvad de står for.

Otte dogmer og kritik af dem: (Klik på linket)

Forsoningslæren (Jesu soningsdød på korset)

Dåben

Nadveren

Treenigheden (Gud er både én og tre)

Jomfrufødslen

Kødets opstandelse

Arvesynden

Prædestinationslæren (Gud har forudbestemt fortabelse eller paradis

– Missionsbefalingen